Plantilles de tasques disponibles per treballadors fixos

Text d'ajuda o informació

Setmana D : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 18:00 - 20:30
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana D : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana B : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana A : Diumenge 00:00 - 00:00
full
Fa falta un supervisor