Plantilles de tasques disponibles per treballadors fixos

Text d'ajuda o informació

Setmana B Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dilluns 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dilluns 11:30 - 14:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dilluns 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dilluns 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dilluns 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dilluns 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dilluns 18:00 - 20:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimecres 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimecres 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimecres 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimecres 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dijous 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dijous 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dijous 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dijous 16:00 - 18:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Aniversari : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Aniversari : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B 2024 : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana A 2024 : Diumenge 00:00 - 00:00
full
Fa falta un supervisor
Setmana C 2024 : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana D 2024 : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Diumenge 00:00 - 12:00
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Diumenge 09:30 - 09:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Diumenge 09:30 - 09:30
full
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Diumenge 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tasques supermercat
Fa falta un supervisor