Plantilles de tasques disponibles per treballadors fixos

Text d'ajuda o informació

Setmana C Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dilluns 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dilluns 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimarts 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimarts 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dimecres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dimecres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dimecres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dijous 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dijous 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 08:30 - 11:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 16:00 - 18:30
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 17:00 - 19:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Divendres 18:00 - 20:30
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Divendres 18:30 - 21:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dissabte 09:30 - 12:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dissabte 09:30 - 12:00
full
magatzem
Fa falta un supervisor
Aniversari : Dissabte 09:30 - 12:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Aniversari : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dissabte 11:30 - 14:00
2 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Dissabte 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana D : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana B : Dissabte 16:00 - 18:30
full
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana A : Diumenge 00:00 - 00:00
full
Fa falta un supervisor
Setmana D : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana D Estiu : Diumenge 00:00 - 12:00
full
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana B : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana C : Diumenge 00:00 - 00:00
full
default
Fa falta un supervisor
Setmana B Estiu : Diumenge 09:30 - 09:30
full
magatzem
Fa falta un supervisor
Setmana A Estiu : Diumenge 09:30 - 09:30
full
Tenda
Fa falta un supervisor
Setmana C Estiu : Diumenge 11:30 - 14:00
1 plaça(ces)
magatzem
Fa falta un supervisor